Zelfvertrouwen

zelfvertrouwen-vergroten
Voldoende zelfvertrouwen geeft niet alleen een goed gevoel, het is ook de basis voor een goede ontwikkeling op andere gebieden; sociaal in de omgang met anderen, cognitief, bij het maken van keuzes en het voelen van motivatie. Problemen als faalangst en overmatige behoefte aan controle kunnen worden voorkomen. Zelfvertrouwen ontwikkel je als mens in de loop van je leven. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met het zelfvertrouwen vergroten, bij jezelf of bij je kind.

 

Zelfvertrouwen vergroten

Trivister kent diverse coachprogramma’s voor zowel volwassenen als kinderen. Deze zijn er allemaal op gericht om je eigen zelfvertrouwen of dat van kinderen te vergroten. De meeste programma’s bestaan uit ongeveer vijf sessies en zijn alleen of met z’n tweeën te volgen. Kijk onder de afzonderlijke programma’s voor meer informatie.
Vergroot je zelfvertrouwen (volwassenen)
Bouwen aan zelfvertrouwen (kinderen)
Vergroot het zelfvertrouwen van je kind (voor ouders)
Zelfvertrouwen bij hoogsensitiviteit (voor ouders)

 

Wat is zelfvertrouwen?

ladder2

Iemand met zelfvertrouwen heeft vertrouwen in eigen zijn en kunnen. In andere woorden gaat om waardigheid, het gevoel evenveel waard te zijn als ieder ander en om vaardigheid, dingen kunnen.
In het door Trivister gehanteerde WEEV-model wordt zelfvertrouwen vergroot door in te zoomen op vier aspecten.

  1. Wil. Ieder mens heeft andere drijfveren en een andere motivatie. Als je zelfvertrouwen hebt, durf je keuzes te maken die horen bij je eigen motivatie. Andersom, als je durft te kiezen vanuit je eigen motivatie, geeft dat zelfvertrouwen.
  2. Eigenwaarde. Het gevoel evenveel waard te zijn als een ander. Te kunnen zeggen: ‘ik mag er zijn’.
  3. Emoties of het kunnen hanteren van emoties. Emoties sturen gedrag. Met begrip van je eigen emoties krijg je meer grip op je eigen gedrag. Hierdoor blijf je zelf meer aan het stuur, wat het zelfvertrouwen vergroot.
  4. Vaardigheden. Iemand met zelfvertrouwen weet wat hij kan, waar hij goed in is, maar durft ook nieuwe dingen aan te leren met het risico fouten te maken.