Vergroot het zelfvertrouwen van je kind

coaching-bij-opvoedingIedere ouder wil graag dat zijn of haar kind zelfvertrouwen heeft. Bewust of onbewust weet je hoe belangrijk dit is voor de ontwikkeling en het welzijn van een kind. Maar hoe lever je als volwassene een positieve bijdrage aan dit zelfvertrouwen? Wanneer doe je het goed? Welk effect heeft jouw gedrag op het kind?

In 2 à 3 gesprekken krijg je meer inzicht in de aspecten van zelfvertrouwen en hoe je er invloed op kunt hebben bij een kind. Dit gebeurt op basis van het WEEV – model, dat staat voor Wil, Eigenwaarde, Emoties en Vaardigheden. Naast inzicht krijg je praktische tips op maat afhankelijk van de persoonlijke situatie.

 

Traject ‘Vergroot het zelfvertrouwen van je kind’

ridders

Het traject bestaat uit 2 à 3 gesprekken van een uur binnen een tijdsbestek van een maand.
1. Intake, achtergrond van gezinssituatie en kind. Uitleg WEEV-model. Vaststelling specifieke vragen.
2. Bespreking en coaching van concrete situatie aan de hand van het model. Tips en adviezen.
In een intake wordt duidelijk wat de omvang van het probleem is. Heeft een kind problemen op meerdere vlakken, dus bijvoorbeeld eigenwaarde èn emoties, dan kan het traject worden verlengd met nog een derde gesprek.

De kosten bedragen tussen de € 150,- en € 220,- afhankelijk van het aantal gesprekken.