Plusklas

Het accent in de plusklas ligt op de procesbegeleiding. Dit betekent dat niet het resultaat wordt beoordeeld, maar het proces van aanpak, motivatie, creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking en zelfstandig werken. Het is belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen krijgen en leren om fouten te maken. Ze worden daarbij uitgedaagd zich te ontwikkelen op de volgende thema’s:

  • Leren denken (over leren)
  • Leren over het leven (zelfstandigheid)
  • Leren presenteren en communiceren
  • Leren samenwerken

 

Andere scholen

Steeds meer scholen hebben interesse voor deze vorm van buitenschoolse plusklasbegeleiding. Wil je als ouder of als school een plusklas opzetten, dan kom ik graag een keer met je van gedachten wisselen over de mogelijkheden. Het organiseren van een informatie-avond/lezing behoort tot de mogelijkheden.