Hoogbegaafd

Hoogbegaafde of begaafde kinderen hebben te maken met andere uitdagingen en behoeften dan hun minder begaafde leeftijdsgenoten. In klassen waar de niveauverschillen groot zijn, is het haast onmogelijk om deze kinderen te bieden wat ze eigenlijk nodig hebben. Het gevolg kan zijn dat kinderen zich onzichtbaar maken en gaan onderpresteren, dat ze faalangstig en/of perfectionistisch worden of dat ze zich zo ‘anders’ voelen dat ze zich steeds verder terug trekken. Andere kinderen – meestal jongens – kunnen als gevolg van verveling juist heel druk worden en niet meer tot leren komen. Voor bijna alle (hoog)begaafde kinderen is het ‘leren leren’ lastig.

Hoogbegaafdheid kenmerken

Over het algemeen kan hoogbegaafdheid gezien worden als een combinatie van:

 •  een hoge intelligentie (IQ van 130 of meer)
 •  creativiteit, in de zin van oorspronkelijk, origineel en vernieuwend denken
 •  motivatie en taakgerichtheid

Hieronder volgt een lijst van kenmerken om hoogbegaafdheid bij kinderen te herkennen. Als je veel herkenning hebt in onderstaande punten, is nog niet gezegd dat een kind ook daadwerkelijk hoogbegaafd is. Daarvoor is verder onderzoek nodig.

Mijn kind:

 • tekent op hoger niveau dan leeftijdsgenoten, meer details, eerder perspectief
 • is of was vroeg gericht op letters en woorden, vraagt naar letters en leert zichzelf lezen
 • is of was vroeg gericht op cijfers en getallen
 • heeft interesse in onderwerpen die op deze leeftijd niet gebruikelijk zijn, zoals zaken die in het Jeugdjournaal en Klokhuis aan de orde komen
 • is aanzienlijk sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof dan gemiddelde leerlingen
 • heeft gemakkelijker inzicht in complexe leerstofhoogbegaafd
 • is intellectueel nieuwsgierig, stelt veel vragen
 • heeft een zeer goed geheugen
 • heeft een grote en rijke woordenschat
 • is taakgericht en geconcentreerd, als de motivatie er is of gewekt is
 • is perfectionistisch, stelt hoge eisen aan zichzelf en vaak ook aan anderen
 • kan zeer creatief denken
 • is al heel jong in staat om verbanden te leggen
 • heeft een zeer groot, bijna overdreven, rechtvaardigheidsgevoel
 • bekijkt de wereld door een heel andere bril dan leeftijdsgenoten
 • experimenteert graag
 • is kritisch ten opzichte van alles, dus ook van regels, gewoonten en tradities
 • heeft belangstelling voor veel dingen, veel interesses
 • kan moeilijk keuzes maken, veel is er interessant en/of belangrijk
 • is gevoelig voor gevoelens en behoeften van anderen, en houdt daar meestal rekening mee, ook ten koste van zichzelf
 • doorziet sociale patronen en herkennen emoties bij anderen
 • is jonger dan anderen gericht op allerlei vragen, ook levensvragen (Wat gebeurt er als je dood bent? Waarom maken mensen oorlog?)
 • is goed in staat/geneigd zichzelf te vermaken en kan dat lang volhouden, dit alles bij voldoende interesse en motivatie
 • neemt initiatief en geeft leiding, al dan niet geaccepteerd door leeftijdsgenoten
 • kan goed discussiëren, in detail en kritisch
 • leert graag
 • heeft veel ruimtelijk inzicht
 • is heel visueel ingesteld
 • is sneller dan andere kinderen overprikkeld
 • is bang om fouten te maken
 • kan zich goed onzichtbaar maken

 

Buitenschoolse plusklassen

Sinds 2013 verzorgt Trivister plusklassen op kindcentrum de Matrix in Engelen. Inmiddels wordt uitgebreid naar andere locaties. Klik hier voor meer informatie over plusklasbegeleiding.