Bouwen aan zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is de basis van alles. Een positief en krachtig zelfbeeld is de belangrijkste voorwaarde voor een gelukkig en succesvol leven.

 


vuist

Het Bouwen aan Zelfvertrouwen coachprogramma voor kinderen

Dit coachprogramma besteedt aandacht aan de eigenwaarde, de motivatie, de emoties en de talenten en kwaliteiten van een kind. Het doel is dat een kind zich vooral beter en sterker zal gaan voelen, bewuster van zichzelf en zijn of haar eigen mogelijkheden. Dit gebeurt op een speelse manier, met tekeningen, strips, NLP-technieken en de Trivister supercirkel (bekrachtigen van kwaliteiten).

Het programma bestaat uit 6 sessies.  De eerste is met ouder(s) en kind, daarna een aantal sessies met het kind en een afrondende sessie met ouders.

 

Het coachtraject

1. Intake waarin de ouder(s) kunnen toelichten waar het kind problemen ervaart. Ouder(s) krijgen informatie over de werkwijze, zodat ook in de thuissituatie bepaalde technieken kunnen worden toegepast om het kind te ondersteunen.

2. t/m 5: Coachsessies met het kind met aandacht voor eigenwaarde, talenten en kwaliteiten, emoties en motivatie.

6. Afsluitende bijeenkomst met ouder(s): conclusies en adviezen.

De kosten voor het traject bedragen € 299,-. Wil je meer weten of je kind aanmelden, neem dan contact op via de contactpagina. Na aanmelding ontvang je een vragenlijst en maken we een afspraak voor een intake. Daarna zullen de sessies bij voorkeur eens in de week worden ingepland. Op sommige scholen is het mogelijk in overleg afspraken te maken onder schooltijd. In de regio Den Bosch kom ik in dat geval naar de school toe om met het kind te werken.